KONSTRUKCE


Založení na zemních vrutech

Velmi důležitou součástí domu je jeho založení. Stavby Natura Space nemají klasické betonové základy, ale jsou založeny na ocelových mikropilotech – zemních vrutech německé společnosti Krinner. Technologie zakládání staveb nad terénem má dlouhou tradici a to zejména v USA, Kanadě a Skandinávii.

Technologie zemních vrutů má tyto výhody:

100% odizolování zemní vlhkosti (ocelovými mikropiloty žádná vlhkost neprostupuje).
100% zabránění průniku radonu (radon se odvětrá pod konstrukcí domu)
Možnost založení domu i v zimě při mrazu.
Rychlá výstavba – založení běžné stavby za 1 den.
Montáž možná takřka do jakéhokoliv podloží a svažitosti 18°.
Dlouhá životnost – cca 150 let (silnovrstvé žárové zinkování).
Šetrný k prostředí - jednoduché odstranění stavby po době její životnosti.


vruty

 

Sendvičové SIP panely

sip2Obálka budovy, kterou v případě domů Natura Space tvoří podlaha obvodové stěny a střecha, je realizována technologií SIP (Structural Insulted Panels). Tento stavební systém vyvinutý v USA před více než 60ti lety se používá již více než 20 let v ČR a realizováno je přes 1000 rodinných domů.

 

Výhody SIP technologie:

Nízká hmotnost panelů a tedy nízké zatížení základové spáry.
Suchý proces výstavby – je možné výstavbu provádět po celý rok.
Menší tloušťka stěny – SIP panel o tloušťce 12 cm má stejné izolační vlastnosti jako Porotherm 44 cm.
Větší podlahová plocha domu – díky tenčí stěně získáte více užitné plochy při stejné zastavěné ploše domu (u bungalovu o zastavěné ploše 100 m2 se jedná o úsporu cca. 10 m2, což je jeden pokoj).
Celistvá izolace stěny – důmyslný systém SIP panelů a spojovacích prvků umožňuje výstavbu obálky domu bez tepelných mostů.
Běžné stavební otvory (okna a dveře) bez překladů – otvory v SIP panelech nepotřebují překlady a je tedy možné jednoduché dodatečné vytvoření otvoru v konstrukci domu.
Nedochází k degradaci konstrukce difuzí vodních par – SIP panely se chovají jako parobrzda a uvnitř konstrukce tedy nedochází ke kondenzaci vodní páry jako je tomu u běžných dřevostaveb s minerální izolací ve stěnách (difuzně otevřených konstrukcích). 
Přesnost výstavby je dána přesným rozmístěním předformátovaných panelů podle montážní dokumentace a tím se zásadně eliminují chyby při výstavbě.
Systém s nejvyšším koeficientem přežití – domy s homogenní SIP obálkou při přírodních katastrofách (hurikány, zemětřesení apod.) nepadají, čímž poskytují potřebnou ochranu svým obyvatelům.Dřevěná Eurookna

okna2Celý koncept Natura Space pracuje se dřevem a to jak v interiéru (dřevěné rámy), tak v exteriéru (fasáda, terasa). V případě oken a vstupních dveří také používáme výhradně kvalitní dřevěná eurookna ze smrkových nebo borovicových lamel. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem, které při velkoplošném prosklení výrazně zlepšuje prostup tepla obálkou domu.
Zcela dominantním prvkem je velkoformátové okno o rozměrech 9 x 2 m nebo 6 x 2 m, které obsahuje posuvnou část o šířce 3 m a ideálně tak propojí dva obytné prostory – obývají pokoj a terasu. Po většinu roku je tak dům propojen se zahradou a terasa nad úrovní terénu je další plochou domu.Technologie

K dosažení zdravého prostředí v domech Natura Space při optimální spotřebě energií používáme následující moderní technologie s ideálním poměrem ceny a užitných vlastností:


Řízené větrání s rekuperací tepla

V nových domech, které mají ideálně utěsněnou obálku, aby splňovaly požadavky nízkoenergetického standardu je naprosto nezbytné zajistit správné větrání. Správné větrání se nejvíce podílí na zdravém prostředí uvnitř domu, přičemž správná intenzita větrání předpokládá výměnu celého objemu vzduchu v místnosti každé 2 hodiny. Je zřejmé, že mikroventilace na oknech takové větrání nemůže zajistit a otvírat okna každé 2 hodiny je zcela nepraktické. Navíc takové intenzivním větrání v zimních měsících by bylo velmi energeticky náročné. Řešením je intenzivní větrání s rekuperací tepla, které zajistí požadovanou intenzitu výměny vzduchu za současné minimální ztráty tepla. Námi doporučované decentralizované jednotky jsou zabudované do stěny domu a nezabírají téměř žádné místo v interiéru. Zároveň nepotřebují žádné vzduchotechnické rozvody, které po čase vyžadují sterilizaci.


Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

K vytápění vzduchu v místnostech používáme tepelná čerpadla vzduch – vzduch SAMSUNG, která dosahují účinnosti 3,4 W/W (vytvoří 3,4 x více tepla než běžné elektrické vytápění). Zároveň dokáží v letních měsících pracovat v reverzním režimu a tedy vzduch v místnosti ochlazují. Při zvýšené vlhkosti v interiéru (intenzivní vaření nebo sušení prádla) je možné tepelným čerpadlem účinně zbavit vzduch přebytečné vlhkosti. Vnitřní jednotku tepelného čerpadla je možné umístit do každé obytné místnosti a individuálně nastavovat tepelnou pohodu v každé topné zóně. Tepelné čerpadlo SAMSUNG je možné ovládat vzdáleně pomocí aplikace pro mobilní telefony a tablety a toto řešení je tedy vhodné i pro rekreační objekty.


fenix ecofilm1aElektrické podlahové vytápění

Pro dosažení tepelné pohody je v domech Natura Space instalováno elektrické podlahové vytápění, které slouží jako hlavní zdroj vytápění místností. Ve spojení s tepelným čerpadlem je využíváno jako doplňkový zdroj tepla a to zejména k ohřátí podlahové krytiny na teplotu místnosti (ideální např. pro děti nebo při cvičení na podlaze).

Podlahové vytápění je realizován topnými foliemi ECOFILM, které se umísťují přímo pod podlahovou krytinu (např. laminátovou nebo dřevěnou podlahu) a tím je docíleno rychlé reakce na požadovanou změnu teploty. Zároveň při poruše podlahového vytápění je možné pouze lokálně odkrýt podlahovou krytinu a provést opravu topné folie bez jakýchkoli bouracích prací jako je tomu v případě teplovodního podlahového vytápění.


tablet icoolSystém inteligentního řízení domu iCOOL

Pro dosažení skutečně zdravého prostředí a zároveň ekonomického provozu v domech Natura Space je nutné správně větrat, topit, stínit a to nejen odlišně v různou roční dobu, ale také v průběhu dne nebo noci. Dům může být jinak provozován bez přítomnosti osob, otevření oken nebo při různých sazbách energie. Abychom obyvatelům maximálně usnadnili ovládání všech technologií, tak je možné domy vybavit systémem iCOOL, který vše ovládá za Vás. Zároveň přehledným způsobem informuje o správném používání domu a jeho prostřednictvím lze dům i vzdáleně ovládat. V případě poruchy Vám zasílá upozornění a stejně tak může informovat i servisní firmu.

Systém iCOOL není dálkové ovládání jednotlivých technologií, ale nadstavbové řešení, které neustále nastavuje všechny systémy za Vás